Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zarząd Klubu Krajoznawców PTTK

przy WMUTW w Olsztynie

 
Borawska Barbara – prezes – tel. 606 620 075

Saniewska Bożenna – wiceprezes tel. 503 167 753

Tatarynowicz Henryka – sekretarz tel. 516 050 602

Nietubyć Zofia – skarbnik – tel. 600 428 813

Raczyńska Halina – członek zarządu – zapisy i składki tel. 661 416 142

Rymaszewska Barbara – członek Zarządu tel. 600 009 347

Iwaniec Jadwiga – członek Zarządu tel. 696 637 140

Cymcyk Grażyna – członek Zarządu tel. 502 666 380

Niedźwiedzka Teresa – członek Zarządu tel. 518 588 079

Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie