Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Dane kontaktowe

Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie
ul. Mrongowiusza 8/10, 10-537 Olsztyn
tel. 89 523 65 89
 

NIP 7392809816        Regon 510643329
Konto bankowe: Bank Pekao, Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 11 65124055981111001043158923
Adres e-mail:   wm.utw.olsztyn@gmail.com
Adres strony internetowej:   utw.olsztyn.pl

Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie