Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zajęcia


Wykłady

Więcej…


Zajęcia na basenie

Więcej…


Język angielski

Więcej…


Język niemiecki

Więcej…


Joga 60+

Więcej…


Gimnastyka przy muzyce

Więcej…


Malarstwo

Więcej…


Rękodzieło

Więcej…


Warmia nieznana, czyli szlakiem Dziewiczego Lasu

Więcej…


Towarzystwo Przyjaciół Lasu Koło “LAS KUDYPSKI

Więcej…


Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie