Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Wypoczynek


Komunikat o odwołaniu turnusu 25 kwietnia – 9 maja 2020 w Łebie

Dyrektor d.s. handlowych Przedsiębiorstwa Turystycznego MAZOWSZE Sp. z o.o. w Łebie pan Adam Nowakowski poinformował, że: “W związku z przepisami o zwalczaniu pandemii koronawirusa, zaplanowany w okresie od 25 kwietnia do 9 maja 2020 roku turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Ośrodku Zdrowotel Łeba, jesteśmy zmuszeni odwołać. Wpłacone zaliczki wykorzystano na inwestycje (remonty, zakup nowego sprzętu itp.). Obecnie przedsiębiorstwo nie posiada środków na zwrot zaliczki. Chcąc jednak zrekompensować tę stratę, proponuje się przenieść turnus na okres od 26 września do 10 października 2020 roku lub alternatywnie zaliczyć wpłacone zaliczki na poczet turnusu wiosennego w 2021 roku. Za niedotrzymanie terminu wykupionego turnusu PT Mazowsze Sp. z o.o. w Łebie serdecznie przeprasza uczestników turnusu i równocześnie podkreśla, że olsztyńscy seniorzy niezmiennie są dla nas gośćmi najważniejszymi”.

Szczegółowych informacji udziela kol. Barbara Pieczkin, tel. 881 034 450


Łeba

Turnus rehabilitacyjny 29 sierpnia – 12 września 2020
Więcej…


Autobus do sanatorium w Łebie

Opłaty w wysokości 145 zł za przejazd autobusem na trasie Olsztyn-Łeba-Olsztyn w dniach 29 sierpnia i 12 września 2020, będą zbierane w dniach: 1 lipca, 8 lipca, 15 lipca i 22 lipca w godzinach od 10 do 12 w biurze UTW przy ul. Mrongowiusza 8.


Łeba

Turnus rehabilitacyjny 26 września – 10 października 2020
Więcej…


Rybaki

Centrum Zdrowia
Więcej…


Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie