Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

O nas

Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie, powstał w 1995 roku. Aktualnie zrzesza ponad 1100 członków. Jest to miejsce spotkań osób starszych, które pragną żyć aktywnie, poznawać nowe dziedziny wiedzy, odkrywać i kultywować swoje pasje, inicjować zróżnicowane działania na rzecz innych, również w odniesieniu do młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. W naszym Uniwersytecie każdy senior może realizować swoje pasje i zainteresowania.

 

Statut

Więcej…

Zarząd

Więcej…

Rada programowa

Więcej…

Komisja rewizyjna

Więcej…

Sąd koleżeński

Więcej…

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie – Barbara Borawska

w konkursie „Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach” przyznane 15 listopada 2021 przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a, z siedzibą w Olsztynie.

Wyróżnienie – Danuta Krzywosz

“Perła Warmii i Mazur 2021” za kreatywność w pracy na rzecz seniorów, przyznane w dniu 11 października 2021, przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

Nagroda zespołowa – WMUTW

za całokształt 25-letnich działań mających na celu rozwój ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach, ogromne zaangażowanie i wkład w pobudzanie aktywności seniorów, przyznana 19 listopada 2020 przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

Wyróżnienie – Krystyna Jurewicz

w konkursie „Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach” przyznane 25 listopada 2019 przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a, z siedzibą w Olsztynie.

Wyróżnienie – Danuta Krzywosz

za wybitne osiągniecia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej, przyznane 14 listopada 2019 przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

Certyfikat – Miejsce przyjazne seniorom – WMUTW

przyznany w 2017 roku przez prezydenta miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza

Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie