Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zapisy

Zapraszamy do Biura WMUTW ul. Mrongowiusza 8/10 w godzinach pracy biura.
Wpisowe wynosi 50 zł, składka semestralna 40 zł

Za pierwszy semestr składkę opłacamy do końca października, za drugi semestr do końca lutego. Nieopłacenie składki przez kolejne dwa semestry wiąże się z wykluczeniem z szeregów WMUTW.

Składki semestralne można opłacać w kasie Banku Pekao Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 11 lub wpłacając bezpośrednio na konto:
65 1240 5598 1111 0010 4315 8923
z dopiskiem “składka semestralna” dodając numer legitymacji członkowskiej.

Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie