Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zapisy

Zapraszamy do naszego biura ul. Mrongowiusza 8/10. Biuro UTW jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00.
Wpisowe wynosi 50 zł, składka semestralna 40 zł

Za pierwszy semestr składkę opłacamy do końca października, za drugi semestr do końca lutego. Nieopłacenie składki przez kolejne dwa semestry wiąże się z wykluczeniem z szeregów WMUTW.

Składki semestralne można opłacać w Biurze UTW, w kasie Banku Pekao Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 11 lub wpłacając bezpośrednio na konto:
65 1240 5598 1111 0010 4315 8923
z dopiskiem “składka semestralna” dodając numer legitymacji członkowskiej.

Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie