Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zapisy

Zapraszamy do Biura WM UTW ul. Mrongowiusza 8/10 we wtorki od 9.00 – 13.00, środy od 12.00 – 16.00 i czwartki od 9.00 – 13.00

Wpisowe wynosi 50 zł, składka semestralna 40 zł.

Za pierwszy semestr składkę opłacamy do końca października, za drugi semestr do końca lutego. Nieopłacenie składki przez kolejne dwa semestry wiąże się z wykluczeniem z szeregów WM UTW.

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie