Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zapisy

Zapraszamy do naszego biura ul. Mrongowiusza 8/10. Biuro UTW jest czynne od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 12:00.
Wpisowe wynosi 50 zł, składka semestralna 40 zł

Za pierwszy semestr składkę opłacamy do końca października, za drugi semestr do końca lutego. Nieopłacenie składki przez kolejne dwa semestry wiąże się z wykluczeniem z szeregów WMUTW.

Składki semestralne można opłacać w Biurze UTW, w placówkach banku Pekao S.A. lub wpłacając bezpośrednio na konto:
65 1240 5598 1111 0010 4315 8923
z dopiskiem “składka semestralna” dodając numer legitymacji członkowskiej.
Od wpłat gotówkowych dokonanych na to konto w placówkach banku Pekao S.A. bank ten nie pobiera prowizji. W Olsztynie placówki banku Pekao S.A. zlokalizowane są przy ulicach: Dąbrowszczaków 11, Bp. Tomasza Wilczyńskiego 6A, Michała Oczapowskiego 3, 1 Maja 10, Aleja Piłsudskiego 63.

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie