Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Komunikaty


Biuro UTW

Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-12.30
Składki semestralne można opłacać w biurze UTW, w kasie Banku Pekao Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 11 lub wpłacając bezpośrednio na konto
65 1240 5598 1111 0010 4315 8923
z dopiskiem “składka semestralna” dodając numer legitymacji członkowskiej.


Tydzień dla Seniora w ZUS

ZUS Olsztyn w dniach 19-23 października 2020 w godz. 8.00-14.00 organizuje dyżury telefoniczne dla seniorów,
Więcej…


Wsparcie Polskiego Gimnazjum w Podbrodziu na Litwie

Wzorem lat ubiegłych organizacja Federacjafosa.pl zwróciła się się do nas z prośbą o pomoc w zbiórce rzeczy dla Polskiego Gimnazjum w Podbrodziu na Litwie.
Szkoła najbardziej potrzebuje materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć oraz podręczników (lektury szkolne, zeszyty, kolorowe papiery, kredki, mazaki, nożyczki, plecaczki i inne przybory szkolne). W/w materiały prosimy dostarczać do naszego biura UTW od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-12.30
do 20 października 2020.
Zarząd UTW


Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo, jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i obecnie piszę pracę licencjacką na temat sytuacji emerytów w Polsce i w Czechach. W związku z tym chciałabym zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie mojej ankiety. Jagoda Rozmiarek
Ankieta…


Ankieta studentów UAM Sekcja Meteorologii

Więcej…


Nasze wiersze i nie tylko

Zapraszam Nasze Słuchaczki i Słuchaczy do wzięcia udziału w tworzeniu kolejnego – czwartego tomiku, który tak jak i poprzednie będzie miał tytuł “Nasze wiersze i nie tylko”. I tak jak poprzednie będzie zawierał wiersze, krótkie opowiadania, eseje, humoreski, wspomnienia i inne krótkie formy np. fraszki. Wszystkie te utwory, które gdzieś leżą w szufladach, zapisane w brulionach lub w wersji elektronicznej, na pendrivie, proszę o przesyłanie na adres e-mailowy bozsan48@wp.pl lub osobiste przekazanie wersji papierowej przed wykładami. Zapraszam do współpracy.
Bożenna Saniewska


Komunikat

Wszystkie nowe materiały na stronę /teksty i fotografie/ proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: czejurek@gmail.com


Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie