Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Komunikaty


Zawiadomienie
Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze

które odbędzie się 1 czerwca 2022 roku o godzinie 15.00 w Auli im. Mariana Gotowca w Kortowie Olsztyn ul. Oczapowskiego 5. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie obowiązuje drugi termin o godz. 15.15 bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Zarząd WMUTW
Olsztyn, 29 kwietnia 2022 roku


Biuro UTW
Od 19 kwietnia, z powodu choroby pracownika biuro czynne będzie od poniedziałku do piątku od 9.00 do 12.00
Kasa czynna w poniedziałki, środy i piątki od 9.00 do 12.00.
Składki semestralne można opłacać w kasie Banku Pekao Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 11 lub wpłacając bezpośrednio na konto
65 1240 5598 1111 0010 4315 8923
z dopiskiem “składka semestralna” dodając numer legitymacji członkowskiej.
Uwaga!
W dniach 26 i 27 maja, związku z obchodami 25-lecia ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach, biuro będzie nieczynne.


Towarzystwo Przyjaciół Lasu Koło “LAS KUDYPSKI”

Uprzejmie informuję, że najbliższe zebranie członków Koła odbędzie się w poniedziałek 06.06.2022 o 17:00, w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie przy ul. Kościuszki. Na zebraniu prezentację nt. “Ryby polskie, w tym Warmii i Mazur” przedstawi dr inż. Andrzej Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
Jerzy Korzeniewski – Prezes Koła


Zaproszenie na konsultacje

Prezydent Olsztyna zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+
Pobierz…


Dotyczy wyjazdu do Łeby

Informuję o braku wolnych miejsc w autokarze wyjeżdzającym do Łeby na turnus rehabilitacyjny 27.08-10.09.2022. Osoby już zapisane poinformuję o wysokości i terminie uiszczeniu opłaty w oddzielnym komunikacie.
Barbara Pieczkin


Do wszystkich, którzy piszą wiersze!

Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach po raz drugi organizuje wojewódzki konkurs poetycki “Z polskiégo na nase”. Nagroda nietypowa – tłumaczenie wiersza na gwarę mazurską i publikacja w wydawnictwie “Rok mazurski w gminie Dźwierzuty” + figury bab dźwierzuckich i pisarskie upominki. Co zrobić, by wziąć udział? Wysłać na adres rokmazurski@op.pl swój wiersz (do 3000 znaków ze spacjami) do 15 czerwca 2022 roku. Szczegóły w regulaminie
Więcej…


Koło PTTK

zaprasza do dokonywania wpłat na wyjazd do Praslit. Zapraszamy w środy (godz. 12- 14) jak zwykle w Wysokiej Bramie
Grażyna Cymcyk


Zarząd Klubu Krajoznawców PTTK zaprasza,

na uroczystość 25-lecia naszego klubu, która odbędzie się w restauracji FETA w Olsztynie 14 czerwca 2022 roku o godzinie 16.00. Osoby, które chcą wziąć udział w tym spotkaniu są proszone o uiszczenie kwoty 15.00 PLN u koleżanki Danuty Bochir.
Serdecznie zapraszamy!


Wycieczki
Komunikaty dotyczące wycieczek na Rodos, do Maroka, Grecji, Moskwy, Norwegii oraz USA w zakładce – Wycieczki –


Wyjazdy na spektakle teatralne
w zakładce – Kultura –


Wycieczki na Kaszuby, do Praslit, Aniołowa, Torunia i Bydgoszczy oraz wyjazd szkoleniowy do Poznania i Gniezna
w zakładce – Koło PTTK –


Regionalna strefa pomocy

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 17 lat podejmuje wiele działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z nich jest utworzona „Regionalna Strefa Pomocy”…
Więcej…


Szanowni Państwo,

wszystkie nowe materiały na stronę /teksty i fotografie/ proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: jurek.utw.olsztyn@gmail.com
Administrator strony


Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie