Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Koło PTTK


Komunikat

Zarząd Klubu Krajoznawców PTTK przy UTW w Olsztynie uprzejmie informuje, że składki członkowskie PTTK za 2021 rok można opłacić w następujący sposób:

– przelewem na konto Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie w Santander Banku 19 1500 1562 1215 6004 7189 0000 podając w tytule przelewu: imię i nazwisko wpłacającego, rodzaj składki (dla członków klubu jest to składka ulgowa i wynosi PLN 40,00), i nazwę klubu

– gotówką w siedzibie Miejskiej Informacji Turystycznej w Olsztynie, pl. Jana Pawła II 1 (w przyziemiu ratusza, wejście od ulicy 1 Maja) w godzinach od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do soboty. Znaczki będą dostępne od 15 lutego 2021 roku.
Barbara Borawska


Zarząd Klubu Krajoznawców PTTK

Więcej…


Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie