Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Wycieczka z cyklu “Święta Warmia”

We wtorek 23 kwietnia 2024 Klubu Krajoznawców PTTK zorganizował wycieczkę do miejsc kultu związanych z objawieniami ubarwionymi legendą. Zwiedziliśmy m.in. Sanktuarium Maryjne w Krośnie koło Ornety. Wielka świątynia stojąca w polu, otoczona łąkami zachwyca swoim stylem a w środku piękne ołtarze, organy, freski na suficie i krużganki otaczające świątynię. Kolejny obiekt sakralny to Chwalęcin. To sanktuarium robi wrażenie. Wnętrze ozdobione polichromiami przedstawiającymi legendę Krzyża Świętego. Kolejne miejsce do zwiedzania to Orneta. Miasto z wieloma zabytkami. Zwiedziliśmy gotycki kościół z XIV wieku, gościliśmy w orneckim ratuszu a dokładnie w jego podziemiach gdzie znajduje się Muzeum Pamięci. Są tam pamiątki związanie z historią miasta. Ostatnim miejscem na szlaku Świętej Warmii to Kalwaria Warmińska wieś Głotowo, miejsce kultu pielgrzymkowego związanego z objawieniami i droga krzyżowa z kaplicami. Nie da się opisać wszystkiego co zobaczyliśmy i podziwialiśmy. Mieliśmy Wspaniałego przewodnika Pana Andrzeja Bobrowicza z Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK, który przekazał nam swoją wiedzę. Zwiedziliśmy tylko część Szlaku Świętej Warmii. Przed nami kolejna wycieczka 7 sierpnia 2024 roku. Miejsca historyczne Kętrzyn, Wilczy Szaniec i o charakterze religijnym Święta Lipka, Reszel.
Henryka Tatarynowicz

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie