Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Węglowodanowy zawrót głowy

W ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie uczestniczyliśmy w dwudniowych warsztatach tematycznych pn. “Węglowodanowy zawrót głowy”. Odbywały się one w dniach 6 i 7 lutego 2024 w Katedrze Biochemii Żywności. Warsztaty dotyczyły m.in. właściwości funkcjonalnych węglowodanów i oddziaływań na organizm człowieka, a także funkcji sprawdzających atrakcyjność sensoryczną wybranych produktów żywnościowych. Umożliwiono nam również zapoznanie się z wyposażeniem pracowni laboratoryjnych w których są prowadzone zajęcia ze studentami. Niespodzianką było zwiedzanie niedostępnych dla wszystkich pracowni gdzie prowadzone są badania naukowe. Warsztaty poszerzyły znacznie wiedzę uczestników w tym zakresie oraz wzbudziły nasze wielkie uznanie i podziw zarówno w zakresie prezentowanej dydaktyki jak i uzyskanej informacji o prowadzonych badaniach naukowych. Szczególnie podkreślamy wielkie zaangażowanie i komunikatywnie perfekcyjne przekazywanie wiedzy i informacji przez pracowników naukowych Wydziału Nauki o Żywności. Serdecznie dziękujemy Pani dr inż. Iwonie Szerszunowicz i Pani dr inż. Annie Gątarskiej.
Krzysztof Krauze

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie