Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Spotkanie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii

Jedną z najbardziej znanych placówek kultury w naszym województwie jest Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Jej historia sięga roku 1946, kiedy to w styczniu podczas zebrania Związku Zawodowego Muzyków RP, Mirosław Dąbrowski wystąpił z inicjatywą powołania orkiestry. Wtedy to pierwszy koncert w Olsztynie dała Mała Orkiestra Symfoniczna. Aktualnie prócz bogatej działalności koncertowej, olsztyńska placówka zajmuje się także edukacją młodego pokolenia, organizując spotkania z muzyką dla dzieci, uczniów i studentów. Spośród propozycji repertuarowych filharmonii szczególnym zainteresowaniem cieszą się cykle koncertowe i transmisje z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
W dniu 17 marca 2023 trzyosobowa reprezentacja Zarządu UTW spotkała się z dyrektorem Filharmonii panem Januszem Cieplińskim. Pamiętamy Pana Janusza jako członka Rady Programowej UTW z interesujących wykładów prezentowanych naszym słuchaczom jak też z zaangażowania w organizację Śniadań Wielkanocnych czy Wigilii dla osób samotnych z Olsztyna.
Spotkanie dotyczyło nawiązaniu relacji oraz wzajemnego współdziałania w krzewieniu kultury muzycznej z pożytkiem dla naszych studentów. Z ramienia Zarządu do uszczegółowienia tych relacji z Filharmonią dedykowana jest koleżanka Grażyna Cymcyk. Szczegóły w tym zakresie będą prezentowane na naszej stronie internetowej.
Krzysztof Krauze

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie