Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Sąd koleżeński WMUTW w Olsztynie

Przewodnicząca

Jadwiga Halina Raczyńska

Członkowie

Danuta Jamiołkowska
Barbara Pieczkin

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie