Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Sąd koleżeński WMUTW w Olsztynie

Przewodnicząca

Halina Raczyńska

Członkowie

Regina Filar
Teresa Żarczyńska

Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie