Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Realizacja projektu

Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje o realizacji projektu który był dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dotację na realizację zadania pt. „Włączenie osób starszych do korzystania z bankowości internetowej” w wysokości 13480 zł. W wyniku realizacji projektu zostało utworzone stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu w siedzibie biura UTW. Ze stanowiska mogą korzystać członkowie Uniwersytetu którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. W dniu 22 listopada 2023 został przeprowadzony wykład na temat „Zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu”, uczestniczyło w nim 80 słuchaczy. Kolejnym etapem projektu było szkolenie dla osób 60+ rozwijające umiejętności obsługi w bankowości internetowej, 4 godzinne szkolenie odbyło się w trzech grupach po 15 osób w dniach 25 i 26 listopada 2023.
Barbara Niewiero
Koordynator projektu

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie