Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Kobieta z Charakterem

W dniu 1 marca 2024 w Miejscu Kreatywnej Aktywności – Eranova w Olsztynie, uczestniczyliśmy w XV uroczystej gali na której najznakomitsze mieszkanki Warmii i Mazur wyróżnione zostały statuetkami „Kobieta z Charakterem”. Patronat nad tą imprezą objęli marszałek województwa oraz wojewoda warmińsko-mazurski. Z wielką satysfakcją informujemy że w gronie siedmiu wyróżnionych „kobiet mądrych, silnych i dobrych” była również doskonale mam znana doktor nauk medycznych Pani Małgorzata Stompór. Pani doktor jako specjalista m in. z zakresu geriatrii od kilku lat z wielkim zaangażowaniem wspiera nasze działania mające na celu poprawę opieki geriatrycznej seniorów w województwie Warmińsko-Mazurskim. Rezultatem tych wspólnych przedsięwzięć było uchwalenie przez Sejmik województwa w dniu 7 listopada 2023 r. regulaminu stypendialnego dla studentów medycyny w deficytowych specjalizacjach medycznych, w tym i geriatrii. Serdecznie gratulujemy Pani doktor przyznanego decyzją Kapituły zaszczytnego wyróżnienia. Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę z naszym Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Krzysztof Krauze


Dzięki uprzejmości portalu informacyjnego – Olsztyn24 możesz zobaczyć więcej…

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie