Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Język angielski

Zajęcia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Oczapowskiego 12B s.313

Poniedziałek
11.30 – 13.00
13.00 – 14.30

Wtorek
8.30 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.30

Czwartek
10.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.30

Agnieszka Kuleta
601 058 868
w przypadku trudności z połączeniem proszę kontaktować się z pracownikiem biura UTW telefon 89 523 65 89 /w godzinach pracy biura/

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie