Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Forum Organizacji Pozarządowych

Na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych przedstawiciele naszego Uniwersytetu uczestniczyli w Forum Organizacji Pozarządowych pod hasłem: Trzeci Sektor – Wyzwania Przyszłości. Przedstawiano tam też możliwości skorzystania z informacji o programie regionalnym w zakresie dotyczącym Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. O kondycji NGO w obliczu globalnych kryzysów-wyzwań przyszłości wizualną prezentację przedstawiał socjolog Jakub Wygnański, zaproszony działacz organizacji pozarządowych oraz uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W dyskusji panelowej o przyszłości NGO na Warmii i Mazurach udział brali zarówno przedstawiciele NGO jak i samorządu terytorialnego. Na Forum przedstawiono dobre praktyki w zrealizowanych projektach dofinansowanych z funduszy europejskich. Forum zwieńczyła uroczysta Gala na której zaprezentowano rozstrzygnięcia XX edycji Konkursu “Godni Naśladowania” organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych. Laureatom wręczano statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne. Miłym końcowym akordem Gali była część artystyczna i jubileuszowy tort. Warto przypomnieć że nasz UTW był laureatem tego konkursu w 2012 roku a przyznana nam statuetka jest eksponowana wśród innych pozyskanych wyróżnień w naszej siedzibie.
Krzysztof Krauze

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie