Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Dunaj 1-7 sierpnia 2024

Brak wolnych miejsc!


Oferta wycieczki

Pobierz ofertę wycieczki…


Program wycieczki

Więcej…


Zapisy przyjmuje i wszelkich informacji udziela
Małgorzata Żmijewska
601 641 517
zmijewska.malgorzata@gmail.com


Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie