Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

15-to lecie UTW w Ostródzie

Na zaproszenie zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostródzie uczestniczyliśmy w obchodach jubileuszu XV lecia tej organizacji senioralnej. W wypełnionej słuchaczami i zaproszonymi gośćmi sali reprezentacyjnej ostródzkiego CUP byliśmy świadkami wielu gorących życzeń oraz wręczanych upominków przez władze oraz przedstawicieli organizacji współpracujących z ostródzkim UTW. W imieniu naszego stowarzyszenia okolicznościowy adres oraz życzenia i kwiaty przekazała Prezes Zarządu Eugenia Barcz. W części artystycznej podziwialiśmy występ chóru UTW oraz przedstawienie w wykonaniu słuchaczy UTW. Konsumpcja okolicznościowego tortu oraz indywidualne dyskusje w ramach wymiany doświadczeń zwieńczyły tą część jubileuszowych obchodów.

Copyright © 2023 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie