Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zintegrowani Niepełnosprawni 2024

W dniach 8-9 maja 2024 uczestniczyłam jako przedstawicielka naszego UTW w konferencji “Zintegrowani Niepełnosprawni 2024”. Tematem spotkania były aktualne i przyszłe działania na rzecz niezależnego życia osób z niepełnosprawnością. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, PREFON, Urzędu Marszałkowskiego, Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
Konferencje otworzyła i omówiła działania Wiceprezydent Sylwia Rembiszewska-Piątek.
Omówiono konsultacje dotyczące założeń nowych aktów prawnych, dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb niepełnosprawnych, przestrzeni cyfrowej i komunikacyjnej, temat asystenta osoby niepełnosprawnej szczególnie dla dzieci.
Pani Dyrektor Beata Michałowska z Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej osób niepełnosprawnych przybliżyła temat informacji dla osób niepełnosprawnych i współpracy z samorządem. Środki prospołeczne i ich podział na poszczególne zadania. Pani Dyrektor Ewa Mioduszewska przedstawiła programy celowe dla samorządów dot. Osób niepełnosprawnych.
Pani Beata Michorowska z PREFON Warszawa pokazała prezentacje działań dotyczącą dobrych praktyk i planowanych projektów w PREFON.
Ważnym tematem były działania związane z turystyką osób niepełnosprawnych. Temat Działania Ogólnopolskie Sieci Turystyki Wytchnieniowej przedstawiła Maria Zięba z Fundacji „Ładne Historie”. Pokazała jak wygląda i z czym się wiąże urlop od opieki. Zapewnienie wsparcia i troski o kondycję całej rodziny osoby niepełnosprawnej. Pokazała rolę turystyki w zaspokajaniu mini aktywności ruchowej niepełnosprawnych.
Ważnym problemem był temat niewidomych, został on przedstawiony przez obecną na spotkaniu przedstawicielkę z Iławy.
Zostały również przedstawione działanie na rzecz niepełnosprawnych w olsztyńskich szpitalach.
Reasumując uczestnictwo w spotkaniu – można powiedzieć, że działania organizacji idą ku dobremu i napawają optymizmem.
Grażyna Cymcyk

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie