Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok

Jak co roku, realizując obowiązek statutowy Zarząd W-M UTW zwołał Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 w sali im. prof. Gotowca w Kortowie gdzie zaprezentowano słuchaczom sprawozdania z działalności Uniwersytetu za rok 2018. Członkowie stowarzyszenia prowadzenie zebrania powierzyli koleżance Barbarze Nikołajuk-Liberna., Uczczono minutą ciszy pamięć słuchaczy, którzy odeszli (zmarli) w roku ubiegłym wśród których była śp.Pani Eugenia Dudzik założycielka i Honorowy Prezes Naszego Uniwersytetu. Dokonano wyboru komisji: skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 przedstawiła prowadząca zebranie. Zawarte w nim treści szczegółowo prezentowały wszechstronne i różnorodne formy działalności Naszego Uniwersytetu w wielu obszarach, m.in. w edukacyjno-szkoleniowym, rekreacyjno-sportowym, wycieczkowo-podróżniczym, artystycznym, charytatywnym, przedstawiono również udział UTW w obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości. (Relacje z niektórych przedsięwzięć na bieżąco prezentowane były na stronie internetowej Uniwersytetu). Wysłuchano sprawozdania finansowego zaprezentowanego przez skarbnika-koleżankę Lidię Falkus. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca tej komisji koleżanka Irena Kózka, a koleżanka Halina Raczyńska zabrała głos z ramienia Sądu Koleżeńskiego. Słuchacze jednomyślnie zaakceptowali i przyjęli zarówno sprawozdanie z działalności merytorycznej jak i sprawozdanie finansowe. W końcowej fazie zebrania zasygnalizowano przypadający w roku przyszłym Jubileusz 25-lecia Uniwersytetu, a sympatycznym momentem były podziękowania za społeczną pracę naszym liderom grup i wolontariuszom. KraK.

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie