Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zarząd WMUTW w Olsztynie

Prezes

Danuta Krzywosz

Wiceprezesi

Eugenia Barcz
Danuta Jamiołkowska
Barbara Nikołajuk-Liberna

Sekretarz

Elżbieta Wodzińska

Skarbnik

Lidia Falkus

Członkowie zarządu

Jerzy Czerepowicki
Lucyna Kaźmierczak
Krzysztof Krauze
Barbara Pieczkin
Zofia Rakowska
Alicja Wołodkiewicz

Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie