Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zarząd WMUTW w Olsztynie

Prezes

Eugenia Barcz

Wiceprezesi

Maria Grzegorczyk
Krzysztof Krauze
Barbara Niewiero

Sekretarz

Elżbieta Wodzińska

Skarbnik

Zofia Nietubyć

Członkowie zarządu

Danuta Bochir
Grażyna Cymcyk
Jerzy Czerepowicki
Lucyna Kaźmierczak
Maria Kosecka
Barbara Nikołajuk-Liberna
Małgorzata Żmijewska

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie