Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zakończenie roku akademickiego 2018/2019

Słuchacze nasi w dniu 6 czerwca 2019 w sali im Prof.Gotowca w Kortowie uroczyście zakończyli bieżący rok akademicki. Wśród gości obecni byli m-in. prof. dr hab. Stefan Smoczyński pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ds. UTW oraz członkowie Rady Programowej w osobach; dr Grażyna Orzechowska, Ewa Hopper – prezes Stowarzyszenia Pojezierze, Ewa Szuba – rzecznik praw pacjenta, Janusz Ciepliński – dyr Szkoły Muzycznej w Dywitach. Tym razem zamiast wykładu podsumowania dotychczasowych zajęć dydaktycznych dokonała w swoim wystąpieniu Vice Prezes UTW koleżanka Eugenia Barcz. Z udziałem koleżanek Danuty Jamiołkowskiej i Barbary Nikołajuk-Liberna -Vice Prezesek UTW wręczane były okolicznościowe adresy z podziękowaniami członkom Rady Programowej za współpracę w roku akademickim 2018/2019. Profesor Smoczyński oświadczył że wszyscy nasi studenci promowani zostali na następny rok nauki :-).
Obecny na uroczystości przedstawiciel radia Olsztyn red.Robert Lesiński zapoznał uczestników z założeniami na konferencję edukacyjno-informacyjną organizowaną przez fundację “Rak prostaty”. Uroczystość zakończenia roku uświetniła swoim wokalnym występem artystycznym pani Patrycja-Kunert Jackowska, która przy akompaniamencie kwartetu jazzowego wykonywała przeboje światowych i polskich piosenkarzy. Występ ten był wprowadzeniem naszych studentów w muzyczny rytm wakacji i spotkał się z wielkim aplauzem zebranych. Do zobaczenia w następnym roku akademickim :-). KraK.

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie