Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zajęcia ze studentami medycyny

W pierwszej dekadzie maja w ramach współpracy naszego UTW z Collegium Medicum UWM kontynuowaliśmy już trzyletnią tradycję spotkań ze studentami medycyny. Nasz trzyosobowy zespół w składzie Eugenia Barcz, Danuta Krzywosz, Krzysztof Krauze zrealizował grupowe zajęcia/fakultety ze studentami trzeciego i czwartego roku studiów na Wydziale Lekarskim. Temat zajęć to: Geriatria w praktyce. Termin spotkań z przyszłymi lekarzami nie był przypadkowy ponieważ zbiegał się z Europejskim Dniem Solidarności Międzypokoleniowej. Celem naszych fakultetów było:
1. Przedstawienie seniorów jako osób aktywnych a nie tylko postrzeganych przez studentów jako pacjentów z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi których spotykają w praktykach szpitalnych.
2. Zapoznanie z procesem powstawania organizacji senioralnych w Europie, w Polsce i w naszym województwie.
3. Zaprezentowanie różnorodnych form działalności zarówno przez seniorów jak i na rzecz seniorów realizowanych przez nasz UTW. Kilkunasto minutowy film przedstawiał rodzaje naszych aktywności.
4. Propagowanie idei stypendiów dla studentów medycyny w sferze deficytowych specjalizacjach lekarskich, uchwalone przez Sejmik naszego województwa w listopadzie ubiegłego. Wskazywaliśmy naszą inspiracyjną, skuteczną rolę i kilkuletnie działania w objęciu systemem stypendialnym specjalizacji z geriatrii.
Jednym z elementów zajęć było zaprezentowanie metod przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu naszej grupy społecznej. Zobrazował to filmik o olsztyńskim senioralnym Radiu SoVo. Można go oglądać -tutaj-. Odpowiadaliśmy na zapytania studentów, a ich reakcje na nasze wypowiedzi i prezentacje były bardzo przychylne.
Krauze Krzysztof

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie