Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Wyróżnienie – Danuta Krzywosz


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Gustaw Marek Brzezin

 

 

Olsztyn, 14 listopada 2019 roku

 

Pani
Danuta Krzywosz
Prezes Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Olsztynie

 

Szanowna Pani,

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania za dotychczasową, wieloletnią pracę na rzecz środowisk seniorskich.

W uznaniu zasług przyznaję Pani Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągniecia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.


Na szczególną uwagę zasługuje Pani zaangażowanie w proces powstawania uniwersytetów i akademii trzeciego wieku w naszym regionie. Umiejętne dzielenie się zdobytym doświadczeniem, otwartość, zapal i energia przyczyniły się do powstania Uniwersytetów m.in. w Barczewie, Olsztynku, Nowym Mieście Lubawskim i Nidzicy.

Do wyjątkowych Pani osiągnięć zaliczam zorganizowanie w 2014 roku Pierwszej Senioriady Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, która w kolejnych latach wpisała się na stałe w kalendarz wojewódzkich wydarzeń promujących aktywność sportowo-rekreacyjną seniorów.

Wysoko oceniam partnerskie zainicjowanie projektu „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otwiera bramy wiedzy dla uniwersytetów trzeciego wieku”, dzięki któremu seniorzy z naszego województwa brali udział w licznych wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych UWM. Empatia oraz niebywała aktywność obywatelska bez cienia wątpliwości zasługują na wyróżnienie.

Dziękując, proszę o przyjęcie życzeń dobrego zdrowia, dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku,

Gustaw Marek Brzezin

Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie