Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uczestniczyliśmy w Wojewódzkiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku której mottem było:”EDUKACJA I AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH – NOWE WYZWANIA”. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Marek Brzezin. Konferencja odbywała się w Lidzbarku Warmińskim w dniach 22-23 maja w malowniczo położonej Oranżerii Kultury. Omawiane bloki tematyczne dotyczyły:
– praw osób starszych w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich (referent RPO dr. Adam Bodnar),
– budowania aktywności obywatelskiej osób starszych (referent Barbara Szafraniec – przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów),
– zagadnień medycznych ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii (wystąpienie prof.dr hab n.med.Wojciecha Maksymowicza z Collegium Medicum UWM)i,
– Uniwersytety Trzeciego Wieku a Międzynarodowa Sieć Miast CITTASLOW (wystąpienia burmistrzów miast z Lidzbarka Warmińskiego i Górowa Iławeckiego).
Bezpośrednimi uczestnikami paneli tematycznych dotyczących roli i zadań Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku w procesie aktywności obywatelskiej seniorów byli Nasi reprezentanci, koleżanki: Barbara Nikołajuk-Liberna i Eugenia Barcz. Koleżanka Danuta Jamiołkowska i kolega Krzysztof Krauze zabierali głos w dyskusjach. Oprócz wypracowanych wniosków do dalszego działania uczestnicy Konferencji wystosowali list do Ministra Zdrowia z apelem o poprawę sytuacji w opiece geriatrycznej seniorów w województwie Warmińsko-Mazurskim.
Serdecznie dziękujemy organizatorom Konferencji którymi byli: Uniwersytet Trzeciego Wieku -Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, Zespół Doradczy Seniorów przy Burmistrzu Lidzbarka Warmińskiego oraz Lidzbarski Dom Kultury za stworzenie doskonałej atmosfery dla jej przebiegu. KraK

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie