Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Senioriada – Wydminy 2019

Uczestniczyliśmy w kolejnej – piątej Senioriadzie. Przypomnieć warto że pierwszą która odbyła się w 2014 r. organizował nasz UTW. Następne organizowane były w: 2016 przez Jarocką UTW, i kolejno – UTW Ełk oraz UTW Ostróda.

Tym razem w dniach 14-15 czerwca 2019 Warmińsko-Mazurska Senioriada odbywała się w Wydminach, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Miejscami sportowych zmagań były: stadion w Wydminach, hala ZSO i wyspa Wydmińska, a konkurencje były następujące: sprint na 60 m, sztafeta mieszana 2 x 60 m, zawody Dart, slalom rowerowy, turniej tenisa stołowego, nordic walking, rajd rowerowy, wyścig kajaków i rowerów wodnych. W zaciętych zmaganiach sportowych brała udział ośmioosobowa reprezentacja naszego UTW, która startowała w czterech konkurencjach. Rywalizacja była zacięta, bowiem na Senioriadę przybyły reprezentacje z 23 Uniwersytetów. Uczestników honorowano medalami i dyplomami. W konkurencji dla prezesów UTW pn. “hula hop” zwyciężyła szefowa naszego UTW.

Impreza ta stanowiła doskonały przykład integrowania się środowiska senioralnego z województwa warmińsko-mazurskiego. KraK.

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie