Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Senatu uczelni  nasi  przedstawiciele w dniu      1 czerwca 2019 uczestniczyli w uroczystości Święta Uniwersytetu – XX lat Jego powstania oraz nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu uczonemu, Profesorowi Bogusławowi Buszewskiemu. W budynku Centrum Konferencyjnego przybywających uczestników muzycznie witał zespół instrumentalny. W uroczystości brało udział wielu dostojnych gości z kraju i zagranicy. Otwarcia uroczystości dokonał Rektor prof.dr hab. Ryszard Górecki, który w przemówieniu przypomniał historię, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia oraz perspektywy rozwoju Uniwersytetu. Wręczane były odznaczenia i wyróżnienia, a dr h. c. prof. Bogusław Buszewski wygłosił wykład pt. ” Żeby żyć trzeba…”.
Należy podkreślić, że nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje w różnorodnych formach misję aktywizowania ludzi starszych. Kształci umiejętności naszych słuchaczy do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie i od wielu już lat współpracując Alma Mater – Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Przejawia się to w okazywanej nam życzliwości i praktycznym wspieraniu naszych poczynań ze strony władz UWM i wspaniałej kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej tej uczelni.To UWM otworzył bramę wiedzy dla UTW, którą to wiedzę z zapałem przyswajamy. Warto przypomnieć, ze już w dniu 15 listopada 1995 r. Pan Profesor Stanisław Achremczyk wygłosił u nas wykład inauguracyjny pt. “Historia Warmii i Mazur”. Korzystamy z przekazywanych nam naukowych i praktycznych doświadczeń przedstawicieli UWM, uczestniczących w pracach naszej Rady Programowej. Udostępniana jest naszym słuchaczom baza dydaktyczna i infrastruktura techniczna uczelni – sale wykładowe i pomieszczenia do prowadzonych różnorodnych i wielotematycznych zajęć. W uniwersyteckim Collegium Medicum kształcona jest przyszła kadra medyczna; mamy nadzieję, że kadra ta ukierunkowywana również na obszary rehabilitacji senioralnej oraz geriatrii.
Za okazywaną życzliwość i wspieranie naszej działalności oraz wszechstronną pomoc serdecznie i gorąco dziękujemy Panu Rektorowi. prof.dr.hab. Ryszardowi Góreckiemu, Senatowi UWM, Panu prof.dr.hab. Stefanowi Smoczyńskiemu – Pełnomocnikowi ds. UTW i całej znakomitej kadrze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Jednocześnie z okazji Jubileuszu XX-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przekazujemy serdeczne gratulacje oraz gorące życzenia dalszych sukcesów i pomyślnego rozwoju.Krak.

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie