Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Srebrny jubileusz Klubu Krajoznawców PTTK

We wtorek 14 czerwca 2022 roku, Klub Krajoznawców PTTK przy UTW obchodził 25-lecie istnienia. Świętowaliśmy w restauracji “Feta” w gronie 60 osób, członków Klubu oraz zaproszonych gości: członka Zarządu UTW w Olsztynie, Barbary Liberna oraz prezesa i wiceprezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTTK w Olsztynie kolegów: Mariana Juraka i Mariusza Wizynis-Gawrona. Prezes Klubu Krajoznawców Barbara Borawska, na tle przygotowanej prezentacji przedstawiła pokrótce okoliczności genezy i bogate dzieje klubu tudzież osiągnięcia w okresie od 1997 do 2022 roku. Klub powstał w czerwcu 1997 roku, dzięki inicjatywie Ani Andrusikiewicz, niebywałej osobie oddanej aktywnej turystyce we wszystkich jej możliwych formach. Pod hasłem “Nam chce się chcieć”, przy wsparciu i udziale innych studentów UTW, między innymi Bożenny Saniewskiej i Stanisława Rusowicza. Wymienione osoby do chwili obecnej działają w klubie. Przewodnia idea i podstawowy cel naszej działalności jest mobilizacja seniorów do aktywności fizycznej poprzez uprawianie różnych rodzajów turystyki. W ciągu tych 25 lat nasi członkowie uczestniczyli w spotkaniach okazjonalnych (Rajd Trzech Króli, Dzień Kobiet, wyjazdy na Niedziele Palmowe do różnych miejscowości w Polsce, Bale Przebierańców w karnawale, marsze Nordic Walking, wycieczki rowerowe i inne imprezy). Największą popularnością cieszą się wycieczki autokarowe po naszym pięknym regionie Warmii i Mazur oraz Polsce. Organizowaliśmy również zagraniczne wycieczki samolotem, miedzy innymi do Barcelony, Andaluzji, Gruzji, Wiednia i Bratysławy oraz inne. W 2017 i 2018 roku 100 osób uczestniczyło w wyjazdach rehabilitacyjno-sanatoryjnych na Białorusi i w Truskawcu. Nie sposób wymienić wszystkich organizowanych imprez. Przez lata rozwijaliśmy się prężnie, i tak na dzień 31 grudnia 2014 było nas 122 członków, w 2019 roku już 250 osób, aktualnie jest nas 140 osób, stanowiąc najliczniejszy klub w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie. Dotychczasowa działalność naszego klubu doskonale uzupełnia bogata ofertę imprez proponowanych studentom przez Zarząd Uniwersytetu. Po prezentacji prezes podziękowała wszystkim osobom pracującym w Zarządzie Klubu oraz wszystkim aktywnym członkom klubu na przestrzeni tych 25 lat. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć założycielki klubu oraz wszystkich członków klubu, którzy w ciągu tego okresu od nas odeszli. Swoimi wspomnieniami z okresu zakładania i pierwszych lat działalności oraz współpracy z Ania Andrusikiewicz podzielili się: Halinka Jabłońska, Basia Chodan i Stanisław Rusowicz. Następnie zaproszeni goście na ręce Pani Prezes Klubu wręczyli listy gratulacyjne, składając podziękowania i wyrazy uznania za dotychczasową działalność. Po wystąpieniach gości na stoły wjechał obiadek i po części tzw. oficjalnej nadszedł czas na przyjemności, wspominki i zajęcia w podgrupach. Wszystkich zebranych oczarował występ pary tanecznej, która wykonała dla nas cztery wspaniałe tanga argentyńskie. Zwieńczeniem spotkania był okazały i bardzo smaczny tort z okazjonalnym napisem.

Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie