Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Spotkanie Wigilijne słuchaczy Naszego Uniwersytetu

W roku 2022 spotkanie wigilijne naszych słuchaczy odbywało się w nowej, innej niż w latach ubiegłych formule. Przybywający w dniu 14 grudnia do sali im. prof. Gotowca w Kortowie nasi słuchacze już przed wejściem mieli możliwość podziwiania wspaniałych świątecznych wyrobów
rękodzielniczych, wytworzonych przez członkinie naszego koła zainteresowań pod artystycznym kierunkiem koleżanki Krystyny Jurewicz. Zarówno przy wejściu jak i na sali przedstawiciele zarządu UTW częstowali przybywających słuchaczy słodyczami. Atmosferę spotkania wigilijnego podkreślała stroikowa dekoracja. Spotkanie otworzyła Prezes Zarządu Eugenia Barcz i uwzględniając wymogi warunków sanitarnych dokonała symbolicznego dzielenia się opłatkiem z uczestnikami uroczystości. Studenci z Wydziału Sztuki UWM pod kierunkiem prof. Grzegorza Lewandowskiego – Dyrektora Teatru Muzycznego działającego przy UWM w fantastycznym wykonaniu instrumentalno-wokalnym zaprezentowali utwory charakteryzujące świąteczny czas. W występie na bis odśpiewali wraz z uczestnikami spotkania bożonarodzeniową kolędę. Historię powstania bombki choinkowej i tradycje z tym związane przedstawiło w formie audycji wideo nasze senioralne radio SoVo. W końcowej sekwencji spotkania Prezes UTW oraz przybyły na spotkanie wigilijne członek Rady Programowej, znany muzyk i przyjaciel naszego UTW – Janusz Cieplński złożyli wszystkim słuchaczom UTW życzenia spokojnych i zdrowych świąt.
Krzysztof Krauze


Możesz zobaczyć też film

Copyright © 2023 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie