Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Spotkanie w Izbie Lekarskiej

W dniu 29 maja 2024 spotkałam się z grupą prawie 30 osób, lekarzy emerytów w Izbie Lekarskiej. Zaproszenie otrzymałam od pani dr Ireny Krzynówek, w uzgodnieniu z panią Prezes Sekcji Emerytów dr Krystyną Łaskarzewską. Znajomość z dr Ireną Krzynówek zawarłam będąc trzy kadencję w Olsztyńskiej Radzie Seniorów, powołanej przez Prezydenta Olsztyna. Pani dr Irena Krzynówek prosiła mnie o przedstawienie informacji na temat działalności naszego WMUTW w Olsztynie. W uzgodnieniu z panią Prezes Eugenią Barcz przygotowałam materiały na temat genezy powstania pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tuluzie, pierwszego UTW w Polsce stworzonego przez prof. Halinę Szwarc w Warszawie i trzeciego UTW w Polsce utworzonego 23.10.1995 w Olsztynie. Opowiedziałam o historii, powstania i o obecnej naszej działalności: wykładach, lektoratach, sekcjach zainteresowań oraz wyjazdach turystycznych w kraju i za granicę. Wymieniłam nagrody i wyróżnienia jakimi nasz Uniwersytet został uhonorowany. Na koniec podałam nasz adres, godziny pracy biura i stronę internetową naszego Uniwersytetu. Podane informacje zostały bardzo pozytywnie przyjęte, przez zebranych. Otrzymałam podziękowania od pani Prezes dr Krystyny Łaskarzewskiej, za bardzo dobre przygotowanie się do spotkania. Po zakończeniu spotkaniu uczestnicy zebrania dopytywali się jakie warunki należy spełnić aby zapisać się do naszego Uniwersytetu.
Barbara Nikołajuk-Liberna

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie