Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Spotkanie świąteczno-noworoczne

W dniu 12 grudnia 2019 przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku na wspólnym spotkaniu podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczno-noworoczne życzenia. W naszej uroczystości uczestniczyli: wiceprezydent Olsztyna Pani Halina Zaborowska-Boruch oraz szefowe zaprzyjaźnionych uczelni trzeciego wieku z Olsztyna Pani Aldona Bagińska z ATW oraz Pani Lidia Lejszo z JATW. W swoich wypowiedziach goście przekazali nam serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne. Nasza grupa teatralna “Brawo” oraz chór “Pasjonata” przed wigilijną wieczerzą zaprezentowali uczestnikom część artystyczną z treściami związanymi tematycznie ze spotkaniem wigilijnym. W podziękowaniu gromkie brawa uczestników nagrodziły te występy. Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych przez personel restauracji “Zakątki Europy”. Warto zaznaczyć iż tradycją się staje że nasi słuchacze uczestniczący w niektórych grupach zajęciowych organizują również lokalnie spotkania wigilijne. To wzmacnia nasze senioralne integracje. KraK.


 

Dzięki uprzejmości www.olsztyn24.com możesz zobaczyć Więcej zdjęć…

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie