Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Rada programowa WMUTW w Olsztynie

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk – UWM, OBN im. W. Kętrzyńskiego
Prof. dr hab. Gustaw Dębniewski – OWSIiZ im. T. Kotarbińskiego
Prof. dr hab. Czesław Hołdyński – UWM
Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski – OSW im. Józefa Rusieckiego
Dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM – UWM
Dr Grażyna Orzechowska
Dr Jacek Szubiakowski – Planetarium
Lek. med. Elżbieta Bieńkowska-Januszko
Mgr Ewa Hopfer – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”
Mgr Janusz Ciepliński – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Dywitach
Mgr Ewa Szuba – Rzecznik Praw Pacjenta NFZ
Eugenia Barcz – UTW
Danuta Jamiołkowska – UTW
Danuta Krzywosz – UTW
Barbara Nikołajuk-Liberna – UTW

Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie