Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

W sobotę 23 października w Mrągowskim Centrum Kultury odbyła się 50. edycja Jubileuszowego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej – Mrągowo 2021. Ten organizowany od 50. lat przegląd ma na celu integrację i promocję artystów nieprofesjonalnych, działających na terenie województwa warmińsko–mazurskiego. W przeglądzie wzięło udział 53 artystów, którzy nadesłali 93 prace. Jury przyznało 3 nagrody i 2 równorzędne wyróżnienia. Zdobywczynią pierwszej nagrody została słuchaczka naszego uniwersytetu Danusia Nowicka za obraz „Wspomnienie z Norwegii”. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz Stanisława Bułajewskiego Burmistrza Miasta Mrągowo.
Gratulujemy!

Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie