Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Projekt Polska Seniora

W dniu 21 marca, na zaproszenie Pani Poseł Anny Wasilewskiej delegacja Naszego Uniwersytetu wraz z reprezentacjami olsztyńskich organizacji senioralnych, uczestniczyła w gmachu Sejmu RP w ogólnopolskim spotkaniu seniorów. Celem spotkania był nowy pakiet propozycji stworzony dla seniorów przez zespół Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. W Sali Kolumnowej Sejmu wraz z kilkuset osobową grupą reprezentującą seniorów z całej Polski -zapoznaliśmy się z nową ofertą programu ,,Polska Seniora” zawartego w trzech filarach tematycznych : GODNE ŻYCIE, ZDROWE ŻYCIE, AKTYWNE ŻYCIE. Poprzedzone wieloma środowiskowo-konsultacyjnymi spotkaniami posłanek PO w całej Polsce (w Olsztynie również) prezentowane propozycje wzbudziły zainteresowanie i emocjonalną dyskusję. W tych projektach zakłada się m.in. emerytury bez podatku, czek opiekuńczy, urlop wytchnieniowy, stanowisko asystenta osoby niesamodzielnej, dopłaty do teleopieki, bezpłatne szczepienia na grypę, zestaw zniżek na leki, oddział geriatryczny w każdym województwie, rozwój telemedycyny, ustawiczną rehabilitacje, wsparcie rad seniora, senioralny budżet obywatelski, Krajową Kartę Seniora, karnet aktywizacyjny, biuro seniora w każdym powiecie, całodobowy telefon zaufania dla seniora…uufff całkiem nieźle :-)). Ale to nie koniec… przedstawiono przygotowane i konsultowane w toku spotkań z seniorami projekty rozwiązań legislacyjnych dotyczące dwóch ustaw : o radach seniora, o pomocy osobom niesamodzielnym oraz rozporządzenia : o programie badań profilaktycznych ,,Bilans 60-latka”.

Chciałoby się, aby z takiego kompleksowego i wszechstronnego projektu zaspokajającego potrzeby ludzi starszych skorzystać mogli jak najszybciej nasi seniorzy.

W kuluarach Sejmu spotkaliśmy kilku parlamentarzystów znanych ze środków masowego przekazu. Była więc okazja do krótkiej wymiany poglądów na różne, nurtujące nas tematy. KraK.

Copyright © 2019 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie