Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Odpowiedź na postulaty

Prezentujemy otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP odpowiedź na nasze postulaty objęcia stałą ulgą podatkową seniorów korzystających z sieci Internet w celach prywatnych.

 
 

 

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie