Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Uczestniliśmy w inauguracjach roku akademickiego

Miesiąc październik to czas inauguracji nauki w roku akademickim 2019/2020. Na olsztyńskich uczelniach uroczystości rozpoczynające cykl zajęć już się odbyły. Otrzymaliśmy zaproszenia i dziękujemy za nie serdecznie. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w tych w charakterze gości. W dniu 1 października uczestniczyliśmy w centralnej uroczystości inauguracyjnej UWM w auli Centrum Konferencyjnego w Kortowie oraz w dniu 2 października w inauguracjach wydziałowych – na Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
W dniu 5 października gościliśmy na rozpoczęciu nowego roku akademickiego dwóch połączonych olsztyńskich uczelni: OSW oraz WSIiE TWP występujących od bieżącego roku akademickiego pod nazwą Olsztyńska Szkoła Wyższa.
Rektorom uczelni, kadrze naukowo-dydaktycznej, studentom oraz pracownikom administracyjnym życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.
Braliśmy również udział w uroczystościach inauguracyjnych które odbywały się w zaprzyjaźnionych organizacjach aktywizujących olsztyńskich seniorów – w ósmej inauguracji roku akademickiego Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w dniu 2 października oraz uroczystościach rozpoczęcia dwunastego roku akademickiego Akademii Trzeciego Wieku które odbywały się w dniu 8 października.
Życzymy wiele satysfakcji w procesie pogłębiania i doskonalenia zainteresowań w nowym roku akademickim.
Krak

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie