Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Nasz Srebrny Jubileusz

Pandemia odpuszcza i wreszcie mogliśmy uroczyście świętować przypadający na dzień 16 października 2020 roku nasz Jubileusz 25-lecia. Czekaliśmy na to prawie dwa lata. Uroczystości odbyły się w dniu 26 maja w udostępnionym nam przez Jego Magnificencję Rektora UWM, Centrum Konferencyjnym w Kortowie. Mottem obchodów było: Uniwersytety trzeciego wieku, doświadczenia a wyzwania współczesnego świata. Byliśmy zaszczyceni objęciem patronatami honorowymi naszych uroczystości przez Marszałka Województwa, Prezydenta Olsztyna, JM Rektora UWM. Opieką medialną obchodów objęło Radio Olsztyn. Swoją obecnością uświetnili nasze obchody reprezentanci władz wojewódzkich, samorządowych, wyższych uczelni oraz organizacji pozarządowych. Wiele satysfakcji sprawił nam udział w świętowaniu jubileuszu przyjaciół z organizacji senioralnych z naszego miasta i województwa. Kilkunastominutowy film zobrazował “w pigułce” formy i rodzaje działalności naszego Uniwersytetu. W swoim wystąpieniu Pani Prezes przedstawiła zarys historyczny ruchu uniwersyteckiego seniorów oraz proces inspirowania i powstawania UTW w Olsztynie. Na ręce Pani Prezes w wypowiedziach gości składane były nam gratulacje, życzenia, podziękowania – padało wiele, wiele ciepłych słów. Dla dziewięciu naszych studentów wręczono statuetki Św. Jakuba przyznane decyzją Prezydenta Olsztyna. Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk przeprowadził pouczający wykład tematycznie związany z naszą uroczystością – “UTW w Olsztynie w służbie ludzi pogodnej jesieni”. Część artystyczną uświetnili ks. dr hab. Zbigniew Stępniak, prof. UWM – bas, basso-profondo wraz z Natalią Klykovą – koncertem pt.: „Wesoło żeglujmy, wesoło”.
Po koncercie przyszedł czas na słodki poczęstunek. Tu królował wspaniały tort jubileuszowy i ciasta przekazane nam przez olsztyński PSS “SPOŁEM” w ramach sponsoringu. Przy słodkościach, kawie, herbacie i napojach uczestnicy uroczystości kameralnie prowadzili ożywione dyskusje. Oglądano i podziwiano wystawę prac malarskich naszych seniorów z sekcji malarskiej TO MY. Wzbudzała także zachwyt ekspozycja wystawianych prac rękodzielniczych sekcji rękodzieła artystycznego również z naszego UTW.
W godzinach popołudniowych nad jeziorem Kortowskim seniorzy z naszego UTW uczestniczyli przy grillu i muzyce w spotkaniu integracyjnym z seniorami zaprzyjaźnionych uniwersytetów. Wymieniano się również poglądami przed mającą się odbyć w dniu następnym konferencją dotyczącą teraźniejszości i przyszłości UTW na Warmii i Mazurach. Przewidziane na niej wykłady i panele dyskusyjne stanowiły element obchodów 25-lecia ruchu uniwersyteckiego w naszym regionie.

W czasie obchodów 25-lecia prowadziliśmy zbiórkę pieniężną na Pomoc Ukrainie, zebraliśmy 1730,50 zł które przekazaliśmy na odpowiednie konto bankowe.


Dzięki uprzejmości Olsztyn24 możesz zobaczyć też film…

Copyright © 2023 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie