Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Narodowe Święto Niepodległości

W ramach obchodów rocznicowych Święta Niepodległości czynnie uczestniczyliśmy w odbywających się w naszym mieście uroczystościach i imprezach. Już w sobotę 9 listopada grupa naszych seniorów brała udział w zbiorowym, chóralnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Już kolejny rok śpiewaliśmy w uroczym miejscu zlokalizowanym w Redykajnach – Ludowej Stodole
“U Kojrysa”. Dwa paleniska podgrzewały gorący i uroczysty klimat służąc jednocześnie do pokrzepiania się pieczonymi na nich kiełbaskami.
Natomiast 11 listopada w samo południe przed olsztyńskim ratuszem wystąpił chór Pasjonata z naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z uroczystym wykonaniem Hymnu Narodowego. Prawie godzinny występ z repertuarem pieśni patriotycznych nagradzany był gromkimi oklaskami licznie zebranych mieszkańców Olsztyna. Publiczność zachęcana melodycznym brzmieniem wykonawców pieśni włączała się do zbiorowego śpiewania. KraK


    
            Dzięki uprzejmości www.olsztyn24.com możesz zobaczyć:    Film…

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie