Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Nagroda zespołowa dla naszego uniwersytetu

W dniu 18 listopada 2021, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zaprosił do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej reprezentantów środowiska, by wręczyć im nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody i wyróżnienia za rok bieżący i ubiegły, kiedy to gala wręczenia nagród nie odbyła się ze względu na panującą pandemię.
Za całokształt 25-letnich działań mających na celu rozwój ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach, ogromne zaangażowanie i wkład w pobudzanie aktywności seniorów, marszałek województwa przyznał Warmińsko-Mazurskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Olsztynie nagrodę zespołową.

Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie