Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Nagroda Marszałka Województwa

Drodzy i szanowni słuchacze! W tym nietypowym i trudnym okresie, gdzie skutki pandemii z powodu nieszczęsnego koronawirusa dotykają wszystkich sfer życia niemal paraliżując nasze dotychczasowe aktywności, mamy do przekazania pomyślną wiadomość
Marszałek województwa wysoko ocenił dotychczasową działalność Naszego Uniwersytetu uwzględniając okres przed pandemiczny. Uczestnicząc w XX Edycji Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymaliśmy Nagrodę Zespołową za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Docenione zostało nasze zaangażowanie i wkład w pobudzaniu aktywności seniorów, nawiązywanie wielu partnerstw w celu jak najlepszego zabezpieczenia osób starszych, inspiracyjną rolę w powstawaniu innych UTW w województwie, liczny i skuteczny udział naszych przedstawicieli w wielu zespołach z różnych obszarów życia społecznego, wysoką aktywność społeczną naszych słuchaczy w tym w akcjach wolontaryjnych a także w konsolidowaniu różnych środowisk na rzecz seniorów. Cieszymy się że tą nagrodę otrzymaliśmy w roku naszego jubileuszu. Z przyczyn dotyczących obowiązujących norm sanitarnych uroczysta gala wręczenia nagrody przełożona została na rok przyszły. Miejmy nadzieję że w roku 2021 będziemy mogli powrócić do naszej statutowej działalności. KraK.

Informacja o przyznaniu nagrody…

Laureaci nagród i wyróżnień marszałka…

Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie