Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

W dniu 11 października 2021 z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odbyła się Wojewódzka Konferencja Organizacji Senioralnych. Na konferencji wykłady wygłosili naukowcy z UWM, dr Ewelina Kamasz oraz dr Władysław Sierocki.
Chcąc podkreślić szczególną rolę seniorów i organizacji senioralnych w naszej społeczności lokalnej, Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego wręczył wyróżnienia “PERŁA WARMII I MAZUR 2021” osobom które dużo pracy wkładają w piękniejsze i godne życie seniorów.
W części artystycznej wystąpił zespół Czerwony Tulipan.
Organizatorem konferencji była Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.

Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie