Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Konsulat Świętego Mikołaja

Grupa naszych słuchaczy wybrała się do Kętrzyna aby w okresie przedświątecznym odwiedzić istniejący tam “Konsulat Św. Mikołaja” oraz poznać proces produkcji bombek choinkowych w tamtejszej “Fabryce bombek”. Była to też okazja do zwiedzenia tego miasta. Kętrzyn (do 1946 roku niem. Rastenburg) – jest miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą około 28000, znalazł się na 4. miejscu w Polsce ogłoszonej w roku 2017 przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN „czarnej listy” małych i średnich miast zagrożonych zapaścią społeczno-gospodarczą. Prawa miejskie otrzymał w dniu 11 listopada 1357r. przez lokację na prawie chełmińskim. Dopiero po utworzeniu w 1525 r. lennych Polsce Prus Książęcych nastąpił szybki rozwój miasta, zahamowany wojną ze Szwecją. W dniach 20–21 czerwca 1807 roku w mieście ze swoją dywizją poznańską stacjonował gen. Jan Henryk Dąbrowski. W latach 1855–1859 do tutejszego gimnazjum uczęszczał Wojciech Kętrzyński, późniejszy wieloletni dyrektor Ossolineum. W okresie II wojny światowej w lesie nieopodal miasta zbudowano kwaterę Hitlera – Wilczy Szaniec. Bombardowanie w 1942 i walki w 1945 doprowadziły do bardzo poważnych zniszczeń miasta. . Na terenie miasta funkcjonował obóz specjalny NKWD. Zabytki Kętrzyna to: Kościół Św. Jerzego – Budowany na miejscu dawnej strażnicy od 1359 r., rozbudowywany do pierwszych lat XVI wieku. Jest to najlepiej zachowany kościół obronny na Mazurach, ma tytuł bazyliki mniejszej oraz pełni także funkcję kolegiaty. Zamek Krzyżacki – Budowa zamku rozpoczęła się w tym samym okresie co budowa kościoła św. Jerzego. W 1945 roku spłonął, a w latach 1962–1967 mury zamku zostały zrekonstruowane na podstawie zachowanych rycin z XIX wieku. Ratusz w Kętrzynie – Wybudowany w stylu eklektycznym w latach 1885-1886. Stara Synagoga w Kętrzynie – zbudowana w 1853 roku przy ulicy Zjazdowej, w rzędzie kamienic z XIX-XX wieku. Dawna loża wolnomularska – Zabytkowy budynek y murowany w stylu neogotyckim nakryty płaskim dachem z narożnymi sterczynami w kształcie wieżyczek Kościół Św. Katarzyny –Rzymskokatolicki kościół parafialny Budowla została wzniesiona w stylu neogotyckim w latach 1895-1897.
W fabryce bombek, Elf pełniący funkcję gospodarza i jednocześnie jako Konsul Św. Mikołaja instruował nas co do sposobu wydmuchiwania szklanych bombek, ich dekorowania farbami i różnokolorowym brokatem. Braliśmy udział w niełatwym procesie produkcji Oprowadzał po dwóch kondygnacjach gdzie podziwialiśmy
galerie kunsztownie i wykonywanych bombek zlokalizowanych w różnych sceneriach. Dołączamy kilka zdjęć. Więcej o historii bombek, tradycji i ciekawostkach w tym o najdroższej na świecie będzie można posłuchać w okresie przedświątecznym (od dnia 20 grudnia) w audycji Radia SoVo klikając w zakładkę radia.
red. radia SoVo: Krzysztof Krauze

Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie