Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Komisja rewizyjna WMUTW w Olsztynie

Przewodniczący

Henryk Bolejko

Sekretarz

Grażyna Gładkowska

Członek

Teresa Siwkowska

Copyright © 2023 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie