Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Komisja rewizyjna WMUTW w Olsztynie

Przewodnicząca

Irena Kózka

Sekretarz

Zenon Jedynasty

Członek

Teresa Siwkowska

Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie