Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Koło PTTK


Komunikat

Zarząd Klubu Krajoznawców PTTK uprzejmie informuje, że od 12 marca 2020 roku zawiesza w środy dyżury w Klubie Turysty PTTK w Wysokiej Bramie. Życząc zdrowia, serdecznie pozdrawiam.
Barbara Borawska


Komunikat

Zarząd Klubu Krajoznawców PTTK uprzejmie informuje, że z uwagi na nieliczną grupę osób zainteresowanych – zaplanowana na wrzesień 2020 roku wycieczka do Jury Krakowsko- Częstochowskiej nie odbędzie się. Wpłacone przez Państwa zaliczki będą przez spółkę „Mazury PTTK” zwracane sukcesywnie na konta bankowe. Prosimy zatem o przekazanie numeru rachunku bankowego, na który będą przekazane środki na adres mailowy spółki Mazury biuropodrozy@mazurypttk.pl
Barbara Borawska


Komunikat Zarządu Klubu PTTK

W nawiązaniu do aktualnej sytuacji epidemicznej – Zarząd Klubu uprzejmie informuje, iż zamierza zrealizować ujętą w kalendarzu imprez Klubu na 2020 rok wycieczkę:
– Magiczny Kraków w terminie: 2-4 grudnia 2020 roku
Zwracamy się do Państwa z prośbą o deklarację, czy jesteście zdecydowani wziąć udział w tej imprezie. O podjętej decyzji prosimy zawiadomić Koleżankę Grażynę Cymcyk – telefon: 502 666 380
Barbara Borawska


Zmiana terminu wycieczki – Kraków

Zarząd Klubu Krajoznawców uprzejmie informuje, że w kalendarzu imprez na 2020 rok nastąpiła zmiana wyjazdu do Krakowa. Nowy termin wycieczki, to 2-4 grudnia 2020.
Barbara Borawska


Wycieczka – Bawaria

18-22 sierpnia 2020, autokar, 1800 PLN
Program wycieczki…

Uwaga! Wycieczka odwołana.


Wycieczka – Szlak Orlich Gniazd – Jura Krakowsko-Częstochowska

15-19 września 2020, autokar, 900 PLN
Program wycieczki…

Uwaga! Wycieczka odwołana.


Wycieczka – Magiczny Kraków

4-6 grudnia 2020, PKP, 560 PLN
Program wycieczki…

Uwaga! Zmiana terminu na 2-4 grudnia 2020.


Kalendarz imprez 2020

Więcej…


Zarząd

Więcej…


Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie