Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Jubileusz WMSON

W trakcie przerwy wakacyjnej przedstawiciele naszego Uniwersytetu uczestniczyli w jubileuszowych obchodach 30-lecia Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Jesteśmy jako UTW jednym z ponad 20 członków Sejmiku. Celem tego stowarzyszenia jest: reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnościami, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym, przeciwdziałanie wykluczaniu takich osób oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans obywateli w społeczeństwie. Uroczysta gala odbyła się w dniu 15 września w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Miłym akcentem rozpoczęcia uroczystości był występ młodego pokolenia olsztyńskich muzyków. Po wystąpieniu Prezesa WMSON nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych, wyróżnień, sejmikowych statuetek i dyplomów osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom zasłużonym w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy a także zagrożonych wykluczeniem społecznym. Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano naszą koleżankę z zarządu UTW Barbarę Nikołajuk-Liberna. Gratulujemy! Wspaniały tort jubileuszowy, słodkości i napoje towarzyszyły uczestnikom w dyskusjach prowadzonych po części oficjalnej.
Krzysztof Krauze

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie