Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Informacja o przyznaniu nagrody zespołowej


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

 

Olsztyn, 19 listopada 2020 roku

 

Pani
Danuta Krzywosz
Prezes Warmińsko-Mazurskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Olsztynie

 

W związku ze złożonym przez Panią wnioskiem o przyznanie Warmińsko-Mazurskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Olsztynie nagrody zespołowej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej uprzejmie informuję, iż

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał Warmińsko Mazurskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Olsztynie nagrodę zespołową

 
Jednocześnie informuję, iż w związku z ogłoszonym stanem pandemii oraz związanymi z tym ograniczeniami, wprowadzonymi na terenie całego kraju uroczyste wręczenie nagrody nastąpi w przyszłym roku podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, która planowana jest w dniu 18 listopada 2021 roku.

O szczegółach Gali będziemy Państwa informować w późniejszym terminie.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Koplińska

Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie