Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

W dniu 5 października rozpoczęliśmy oczekiwany z niecierpliwością nowy rok akademicki 2022/2023. Dzięki życzliwości władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego inauguracja roku odbyła się w auli im. prof. Mariana Gotowca na terenie tej uczelni. Wypełniona przez naszych słuchaczy sala świadczyła o oczekiwaniach wznowienia zajęć i aktywności po wakacyjnej przerwie, a przede wszystkim spotkań w studenckim gronie. Na inaugurację przybyli: Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin Prezydent Miasta Piotr Grzymowicz a także osoby reprezentujące Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Nauk Społecznych UWM, przedstawiciele współdziałających z nami organizacji senioralnych, media a także członkowie naszej rady programowej. Brzmienie Hymnu Narodowego i pieśni Gaudeamus podkreślało doniosłość uroczystości. Prezes Zarządu Danuta Krzywosz prezentując ubiegłoroczne dokonania i tegoroczne zamierzenia ogłosiła otwarcie roku akademickiego, potwierdzając tą okoliczność symbolicznym dzwonkiem. Zaproszeni goście przekazali wiele ciepłych, serdecznych życzeń oraz wiązanki kwiatów. Wykład inauguracyjny poprzedzony słowem wstępnym członka Zarządu UTW wygłosiła dr Katarzyna Białobrzeska o jakże aktualnej treści pt. O potrzebie aktywności ludzi złotej jesieni. Życzymy wszystkim naszym studentom zdrowia oraz satysfakcji z pogłębiania i doskonalenia własnych zainteresowań w roku akademickim 2022/2023 i do zobaczenia na zajęciach.
Krzysztof KrauzeDzięki uprzejmości Olsztyn24 możesz zobaczyć też film…

Copyright © 2023 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie