Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

W dniu 10 października rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2019/2020. Uroczystość inauguracji odbywała się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Honorowy patronat objął Wojewoda Olsztyński. Oprócz licznej reprezentacja naszych słuchaczy uczestnikami naszej inauguracji byli m-in., Posłowie na Sejm RP – Anna Wasilewska oraz Paweł Papke, wiceminister w resorcie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciech Maksymowicz, wojewoda olsztyński Artur Chojecki, wicemarszałek województwa Marcin Kuchciński, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, arcybiskup senior Edmund Piszcz. Rektora UWM reprezentował dziekan wydziału lekarskiego w Collegium Medicum prof. Lech Gromadziński. Gościliśmy też osoby reprezentujące wszystkie olsztyńskie uczelnie wyższe i zaprzyjaźnione UTW a także przedstawicieli organizacji senioralnych.
Wiceprezes UTW Barbara Nikołajuk-Liberna sprawnie moderowała uroczystość. Przebiegała ona według zwyczajowej dla inauguracji roku akademickiego formuły i po wystąpieniu. Prezes Zarządu Danuty Krzywosz, która dzwonkiem ogłosiła otwarcie roku akademickiego chór „Pasjonata” wykonał pieśń „Gaudeamus igitur”. Dopełnieniem tej części były wystąpienia zaproszonych gości. Usłyszeliśmy wiele ciepłych i serdecznych życzeń przedstawianych zarówno werbalnie, jak i w postaci adresów. Piękne wiązanki kwiatów uzupełniały życzenia. Po wystąpieniach interesujący wykład inauguracyjny, poprzedzony słowem wstępnym członka zarządu UTW Krzysztofa Krauze wygłosiła dr Małgorzata Stompór pn.”Geriatria -szansa dla seniorów i systemu opieki zdrowotnej”. Spotkał się on z gromkim aplauzem uczestników.
Na zakończenie uroczystości nasz chór – który aktualnie obchodzi jubileusz 10-lecia – pod dyrekcją pani Anny Bułakowskiej wystąpił z krótkim koncertem okolicznościowym świetnie dobranym zarówno tematycznie i muzycznie do uczestników uroczystości
Życzymy wszystkim naszym członkom satysfakcji z pogłębiania i doskonalenia własnych zainteresowań w Nowym Roku Akademickim 🙂
KraK.

 

Dzięki uprzejmości www.olsztyn24.com możesz zobaczyć:   Zdjęcia…   Film…

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie