Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego

W dniu 6 października po rocznej przerwie spowodowanej pandemią rozpoczęliśmy oczekiwany z niecierpliwością nowy rok akademicki 2021/2022. Z zachowaniem stosownych zasad sanitarnych uroczystość inauguracji odbywała się w auli im. prof. Mariana Gotowca na terenie UWM w Kortowie. Frekwencja naszych słuchaczy świadczyła o oczekiwaniach na wznowienie zawieszonych dotąd w skutek pandemii zajęć i spotkań.
Na inaugurację przybyli reprezentanci Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele współdziałających z nami organizacji senioralnych, naszej rady programowej oraz mediów. Tradycyjnie gościliśmy Arcybiskupa Seniora księdza Edmunda Piszcza. Prezes Zarządu Danuta Krzywosz ogłosiła otwarcie roku akademickiego, potwierdzając to oczekiwane wydarzenie symbolicznym dzwonkiem. Z powodu braku prób spowodowanych pandemią tym razem nie wysłuchaliśmy chóru „Pasjonata” w pieśni „Gaudeamus igitur”. Hymn Polski i “Gaudeamus ” wybrzmiały z głośników. Zaproszeni goście przekazali nam wiele ciepłych i serdecznych życzeń Po wystąpieniach wykład inauguracyjny, poprzedzony słowem wstępnym Wceprezes Zarządu UTW, wygłosił dr hab. ksiądz Zbigniew Stępniak prof. UWM z jakże aktualnym tematem: “Koronawirus- ja i moja muzyka w poszukiwaniu oparcia i nadziei”.
Życzymy wszystkim naszym członkom przede wszystkim zdrowia oraz satysfakcji z pogłębiania i doskonalenia własnych zainteresowań w Nowym Roku Akademickim.
Do zobaczenia na zajęciach.
😀 KraK

Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie