Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Członkowie Honorowi

Na wniosek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie Walne Zebranie Słuchaczy w uznaniu zasług w realizacji zadań statutowych naszego stowarzyszenia nadało Godność Członka Honorowego

Rok 2023
Barbara Chodań
Halina Jabłońska
Stanisław Rusowicz

Copyright © 2023 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie